Základné typy omietok

Dnes môžeme nájsť omietkové zmesi na každý typ muriva a na akýkoľvek účel. Omietkové zmesi zvyčajne používame jednotlivo, ale čoraz častejšie sa stretávame s tzv. omietkovými systémami. Každý výrobok má svoj technický list, ktorý obsahuje potrebné údaje o využití, spotrebe a podrobný postup pri nanášaní omietky. Sortiment je skutočne široký, a tak treba poznať základné typy omietok, skôr než prikročíme k výberu zmesi.

Hrubá vápenná omietka
Je to jednovrstvová omietka, ktorá sa nahadzuje v hrúbke 10 až 12 mm. Ak je na komínoch, štítových múroch či pôjdoch, nemaľuje sa. Môže byť zatretá i nezatretá. Povrch zatretej omietky sa zatrie drevenou stierkou.
Hladká vápenná omietka
Nahadzuje sa ako jednovrstvová v hrúbke až 15 mm a dvojvrstvová v hrúbke až 20 mm. Do malty sa pridáva dostatočne jemný piesok, aby bolo možné povrch omietnutej plochy vyhladiť dreveným hladidlom.

Štuková omietka
Je jednou z najčastejšie používaných omietok v interiéri. Nanáša sa v dvoch vrstvách. Spodná vrstva, ktorá sa nazýva jadro, má hrúbku 15 mm a je z hrubej vápenno-cementovej malty (alebo z malty cementovej, ak chceme dosiahnuť väčšiu pevnosť), lícna štuková vrstva je z jemnej vápennej malty a naťahuje sa v hrúbke 3 až 5 mm drevenými alebo kovovými hladidlami na vyrovnané jadro. Na výrobu štukovej omietky sa používa veľmi jemný preosiaty piesok. Lícna vrstva sa vyhladzuje dreveným alebo plsteným hladidlom za stáleho kropenia stierkou. Do štukovej omietky možno pridať aj sadru, vtedy sa nahadzuje ako veľmi jemná omietka.

Sadrová omietka
Svojím vzhľadom patrí medzi najdokonalejšie omietky. Preto sa používa najmä na omietanie spoločenských a reprezentatívnych priestorov. Jadro má hrúbku 15 mm a povrch (štuk) 5 mm. Zložkami omietky sú vápno a sadra ako spojivo. Pri rekonštrukciách treba pred aplikáciou sadrovej omietky odstrániť starú maľbu až na základ omietky. Stenu pred natiahnutím omietky impregnujeme penetračným náterom.

Stierková omietka
Je vhodná na povrchovú úpravu monolitických a prefabrikovaných konštrukcií. Je 1 až 2 mm hrubá a nanáša sa roztieraním oceľovými stierkami alebo strojovým striekacím zariadením.

Tepelnoizolačné omietky – perlitové omietky
Vnútorné tepelnoizolačné omietky sú príjemné na dotyk a slúžia na zvýšenie nedostatočného tepelného odporu muriva. Používajú sa, napríklad na omietanie nevykurovaných schodísk.

Sanačná omietka
Okrem použitia na odstraňovanie vlhkosti sa používa aj na sanáciu a opravu vnútorných a vonkajších omietok v oblastiach postihnutých vodou. Obsahuje špeciálne prísady na odparovanie vlhkosti muriva a nesmú sa do nej dávať ďalšie prísady.

Perlitová omietka
Je vhodná na oddelenie vykurovaných miestností od nevykurovaných.

Tenkovrstvové omietky
Najnovšie vyrábané omietky, ktoré sú oproti tradičným tenšie, šetria ľudskú prácu a materiál, majú pestré fyzikálno-chemické vlastnosti, ale vyťahujú peniaze z vrecka. Napriek tomuto hendikepu ich stavebníci na povrchovú úpravu využívajú až na 99,9 percenta, pretože sú estetické, dobre sa s nimi pracuje a navyše majú pestrú farebnosť.
Napríklad tenkovrstvové akrylové stierky sú elegantné a najlacnejšie, nie sú však paropriepustné alebo len mizivo, a ak ich natiahnete na paropriepustnú omietku, zbytočne ste brali ohľad na paropriepustnosť omietky. Takáto stierka sa však hodí na miesta, kde treba bojovať proti zavlhčeniu steny, napríklad v kúpeľni a podobne.

Keď to zhrnieme, tak nám z toho vyplýva, že výber omietky musíme prispôsobiť nášmu cieľu, zámeru. Ak má byť, napríklad plocha, ktorú ideme omietať paropriepustná, tak vyberáme materiál na to vhodný. Ak chceme, aby sme pomohli odvlhčovaniu muriva, tak budeme postupovať podobne. Ak však potrebujeme odrážať vodu, tak musíme vybrať omietku, ktorá nám to bude zabezpečovať.
Keď výber omietok popletieme, tak výsledkom bude chaos, ďalšie náklady a zlosť s hľadaním vinníka niekde inde, ale nie v sebe.